Apie įmonę

Apie įmonę

Įmonės “Kultūros vertybių paieška” tikslas – pakeisti visuomenės požiūrį į savo praeitį, istorinį-kultūrinį protėvių palikimą, skiepyti norą jį pažinti, išsaugoti ateities kartoms. Laikomės nuostatos, kad paveldas – ne idėjų įgyvendinimo kliūtis, bet šiuolaikinius visuomenės poreikius tenkinančių galimybių ir jo paties išsaugojimo simbiozė.

Šiandienos Lietuvoje kultūros paveldas dažnai suvokiamas kaip kliuvinys, trukdantis siekti inovacijų, plėtoti naujas statybas, gražinti kraštovaizdį, kurti palankesnes gyvenimo sąlygas. Norime įrodyti, kad tai – klaidingas požiūris. Paveldas – neatskiriama visuomenės atminties dalis, be jos esame lyg dykumoje dirbtinai užauginta ir smėliais užpustoma giraitė. Tai, ką atsimename, saugome ir stengiamės pritaikyti šiandienos poreikiams, yra svarbu kaip šiai giraitei – palanki dirva, vanduo ir užuovėja. Paveldas – tarsi medžių šaknys – gija, jungianti dabartinę visuomenę su praeityje užkoduota ir nepažinta informacija ne tik apie tai, kas buvo, bet ir apie tai, kas gali įvykti. Naikindami netenkame ryšio su praeitimi, bet kai kuriuo atžvilgiu – ir ateitimi. Kurkime ją visi bendrai.

Istorija

2006 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija paskelbė konkursą teikti projektus pagal „Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimo“ programą. Kilo idėja ieškoti lituanistinio paveldo užsienyje, atlikti jo registrą Rusijos Sankt Peterburgo valstybiniame istorijos archyve. Įkūrę įmonę, pateikėme projektą atlikti kartografinę ir ikonografinę paiešką. Gavę dalinį finansavimą, kibome į darbą. Netrukus pradėjome teikti ir kitas paslaugas: vykdėme archeologinius ir istorinius tyrimus, konsultavome. Įmonės veikla suaktyvėjo 2010 metų pabaigoje. Esame tyrinėję Anykščiuose, Aštriojoje Kirsnoje, Aukštadvaryje, Biržuose, Dieveniškėse, Eišiškėse, Jurbarke, Kavarske, Klaipėdoje, Merkinėje, Šilutėje, Trakuose, Ukmergėje, Veliuonoje, Vilniuje, Žeimelyje ir kitur. Be šios veiklos, vykdėme lituanistikos paveldo paiešką Rusijos ir Švedijos archyvuose ir bibliotekose.