Paslaugų spektras

Įvairaus sudėtingumo archeologiniai tyrimai: žvalgymai, žvalgomieji tyrimai ir detalieji tyrimai.
Architektūriniai tyrimai: architektūriniai antžeminių ir požeminių pastatų ir jų dalių taikomieji tyrimai. Tvarkomųjų statybos darbų projektų paveldosauginių dalių rengimas. Objektų vertingųjų savybių tyrimas ir tikslinimas. Paveldosaugos specialiosios ekspertizės aktų rengimas.
Istoriniai tyrimai. Archyvinių dokumentų apie gimines ir turėtą nuosavybę paieška. Istorinių sodybų liekanų paieška. Geneologiniai tyrimai. Giminės medžio sudarymas.
Kapinių tvarkyba. Kapų paieška, tvarkymas, tvarkybos projektų rengimas.